Nabídni lidem ubytování, které budou moct v době krize nazývat domovem.

Začni hostit.

V krizové situaci můžeš své komunitě podat pomocnou ruku a nabídnout ubytování lidem v nouzi, a to i uprchlíkům.
Začít s hostitelstvím
Komu pomůžeš
Tvoje ubytování může poskytnout útěchu rodině evakuované kvůli požáru, uprchlíkovi, který se snaží zachránit si život, nebo humanitárnímu pracovníkovi vyslanému po hurikánu.
  • „Věděli jsme, že tito nepostradatelní pracovníci jsou na svých pracovištích ohroženi. Přemýšleli jsme, jak můžeme pomoct ve větším měřítku.“

    Erika, hostitelka Airbnb.org pro pracovníky v první linii

Cesta za pobytem

Jak začít s hostitelstvím

Chceš se zapojit? Ukážeme ti, jak vytvořit nabídku ubytování a sdílet ji s hosty. Abys mohl/a začít, budeš potřebovat pouze pohodlné ubytování a několik volných nocí.

Je kontrolována hostova způsobilost a totožnost

U některých pobytů potvrzuje Airbnb.org hostovu totožnost a způsobilost. U ostatních pobytů spolupracuje Airbnb.org s vybranými organizacemi s cílem ověřit totožnost hostů a jejich potřebu dočasného ubytování. Během rezervačního procesu budeš mít většinou možnost komunikovat se zástupci programu nebo potenciálními hosty.

Jsme tu pro tebe

Airbnb poskytuje hostitelům a hostům AirCover. AirCover pro hostitele zahrnuje pojištění odpovědnosti do výše 1 milionu USD, ochranu proti škodám do výše 3 milionů USD a další výhody. Platí určitá omezení a výjimky.

Příspěvky na podporu pobytů.

Miliony lidí po celém světě musely opustit své domovy v důsledku konfliktů a katastrof. Příspěvky pomáhají pokrýt náklady na dočasné ubytování.
Přispět
Celá výše tvého příspěvku jde na podporu lidí, kteří se ocitli v krizi.
Vzdáváme se všech servisních poplatků, takže každý darovaný dolar pomáhá lidem najít ubytování, když ho potřebují nejvíce. Tvůj příspěvek může pomoct najít ubytování uprchlické rodině, když poprvé dorazí na nové místo, nebo humanitárnímu pracovníkovi, který si potřebuje odpočinout po dlouhém dni.
  • „Přišel jsem do této země jako uprchlík a budu se snažit co nejlépe vrátit to, čeho se mi tady dostalo.“

    Aime, dárkyně z Davie na Floridě, USA

    „Už třicet pět let se věnuju komunitnímu rozvoji, službám a dosahu. Věřím, že pomáhám ostatním hmatatelnými, udržitelnými a konstruktivními způsoby.“

    Michael, dárce z Philadelphie v Pensylvánii, USA

Jak tvůj příspěvek pomůže

Airbnb také daruje

Na zvyšování našeho pozitivního působení pracuje tým odborníků z neziskových i technologických oblastí. Aby to bylo možné, Airbnb pokrývá veškeré provozní náklady.

Všechny poplatky za zpracování jsou prominuty

Nenárokujeme si žádný podíl, takže každý darovaný dolar pomáhá lidem najít bydlení, když ho potřebují nejvíc.

Finanční příspěvky lze odečíst z daní

Tvůj dar lze odečíst z daní v rozsahu povoleném místními zákony. Dostaneš daňový doklad, který ti pomůže sledovat odpočet.

Odpovědi na otázky.

Seznam se s našimi hostiteli a hosty.

Spojme se.