Pomoz lidem prchajícím z Ukrajiny
Kvůli humanitární krizi na Ukrajině lidé naléhavě potřebují dočasné nouzové pobyty. Přidej se k Airbnb.org a pomáhej.
Další informace

Nabídni lidem ubytování, které budou moct v době krize nazývat domovem.

Začni hostit.

Když dojde na krizovou situaci, můžeš své komunitě podat pomocnou ruku a nabídnout ubytování lidem v nouzi. Třeba i uprchlíkům.
Začít s hostitelstvím
Komu pomůžeš
Tvoje ubytování může poskytnout útěchu rodině evakuované kvůli požáru, uprchlíkovi, který se snaží zachránit si život, nebo humanitárnímu pracovníkovi vyslanému po hurikánu.
  • „Věděli jsme, že tito nepostradatelní pracovníci jsou na svých pracovištích ohroženi. Přemýšleli jsme, jak můžeme pomoct ve větším měřítku.“

    Erika, hostitelka Airbnb.org pro pracovníky v první linii

Cesta za pobytem

Jak začít s hostitelstvím

Chceš se zapojit? Ukážeme ti, jak vytvořit nabídku ubytování a sdílet ji s hosty. Abys mohl/a začít, budeš potřebovat pouze pohodlné ubytování a několik volných nocí.

Hosty prověřujeme a schvalujeme

U každého hosta ověřujeme, že je oprávněn rezervovat si pobyt prostřednictvím našeho programu a splňuje náš standardní kontrolní seznam pro ověření. Během rezervačního procesu se můžeš potenciálního hosta na cokoliv zeptat a popovídat si prostřednictvím chatu.

Jsme tu pro tebe

Budeš mít přístup k nepřetržité podpoře. Jsi také chráněn/a Hostitelskou zárukou, která poskytuje ochranu proti škodám na majetku ve výši 1 milionu USD.

Příspěvky na podporu pobytů.

Miliony lidí po celém světě musely opustit své domovy v důsledku konfliktů a katastrof. Příspěvky pomáhají pokrýt náklady na dočasné ubytování.
Přispět
Celá výše tvého příspěvku půjde na podporu lidí v krizi.
Vzdáváme se všech servisních poplatků, takže každý darovaný dolar pomáhá lidem najít ubytování, když ho potřebují nejvíce. Tvůj příspěvek může pomoct najít ubytování uprchlické rodině, když poprvé dorazí na nové místo, nebo humanitárnímu pracovníkovi, který si potřebuje odpočinout po dlouhém dni.
  • „Přišel jsem do této země jako uprchlík a budu se snažit co nejlépe vrátit to, čeho se mi tady dostalo.“

    Aime, dárkyně z Davie na Floridě, USA

    „Už třicet pět let se věnuju komunitnímu rozvoji, službám a dosahu. Věřím, že pomáhám ostatním hmatatelnými, udržitelnými a konstruktivními způsoby.“

    Michael, dárce z Philadelphie v Pensylvánii, USA

Jak tvůj příspěvek pomůže

Airbnb také daruje

Na zvyšování našeho pozitivního působení pracuje tým odborníků z neziskových i technologických oblastí. Aby tuto vizi bylo možné uskutečnit, Airbnb pokrývá veškeré provozní náklady a na financování této iniciativy přispělo 400 000 akciemi.

Všechny poplatky za zpracování jsou prominuty

Nenárokujeme si žádný podíl, takže každý darovaný dolar pomáhá lidem najít bydlení, když ho potřebují nejvíc.

Finanční příspěvky lze odečíst z daní

Tvůj dar lze odečíst z daní v rozsahu povoleném místními zákony. Dostaneš daňový doklad, který ti pomůže sledovat odpočet.

Odpovědi na otázky.

Seznam se s našimi hostiteli a hosty.

Spojme se.