Naší misí je odkrývat potenciál sdíleného ubytování, informací a podpory v náročných časech.
Více než 8 let pomáhá Airbnb lidem v době krize prostřednictvím Vstřícných domovů. Airbnb.org je další kapitola. Jsme neziskovou organizací podle paragrafu 501(c)(3) s vlastním posláním a správní radou.

Jak jsme začali.

2012
Říjen

Nápad, který vzešel od hostitele

New York byl zasažen hurikánem Sandy, jedním z nejhorších hurikánů v historii. Shell, hostitelka Airbnb v Brooklynu, kontaktovala Airbnb, aby zjistila, zda může nabídnout své ubytování zdarma lidem, kteří byli evakuováni. Tým Airbnb pracoval dlouhé hodiny, aby tuto možnost evakuovaným lidem zpřístupnil. A brzy na to otevřelo své domovy lidem v nouzi více než 1000 dalších hostitelů.

2013
Červen

Airbnb umožňuje více hostitelům přiložit ruku k dílu

Airbnb spouští nástroj pro pomoc při katastrofách, který umožňuje hostitelům z celého světa nabízet své domovy zdarma během katastrof.

2015
Duben–květen

Hostitelé po celém světě otevírají své dveře humanitárním pracovníkům

Airbnb se připravuje na zemětřesení v Nepálu a naši hostitelé společně s dobrovolníky pracujícími pro organizaci All Hands and Hearts vítají první skupinu humanitárních pracovníků.

Květen–září

Abychom lépe porozuměli tomu, jak můžeme pomáhat, spolupracujeme s neziskovými organizacemi

S Federální agenturou pro řízení mimořádných událostí (FEMA) jsou vytvořena partnerství, která pomáhají připravovat hostitele a hosty na mimořádné události. V Řecku a na Balkáně začíná Airbnb spolupracovat s Mercy Corps a Mezinárodním záchranným výborem na poskytování ubytování humanitárním pracovníkům v první linii syrské uprchlické krize.

Airbnb také začíná nabízet granty na bydlení více než 15 organizacím, které potřebují bydlení pro své klienty nebo zaměstnance, včetně organizací Service Year Alliance, Make-a-Wish a Summer Search.

2016
Červen

Komunita hostitelů reaguje na střelbu v nočním klubu Pulse

Na žádost místní samosprávy spojily firmy Airbnb, Uber a JetBlue síly, aby zajistily ubytování, lety a pozemní dopravu rodinám, které přilétají na pohřby nebo navštěvují své blízké v nemocnici. Bylo to poprvé, co hostitelská komunita nabídla ubytování lidem postiženým masovou střelbou.

Září

Bílý dům vyzývá privátní sektor k zapojení do celosvětové uprchlické krize. Airbnb reaguje. Spoluzakladatel Airbnb Joe Gebbia byl jedním z 20 manažerů, které prezident Obama pozval, aby přijali závazky v souvislosti s uprchlickou krizí.

Listopad

Airbnb navázalo spolupráci s organizací Make-a-Wish. Cílem bylo v roce 2017 každý den ubytovat jednu rodinu, která potřebovala přístřeší.

2017
Leden

Airbnb se zavazuje přispět Mezinárodnímu záchrannému výboru

V reakci na příkaz USA k zastavení přijímání uprchlíků a dočasnému zákazu přijímání osob ze sedmi zemí, kde většinu obyvatelstva tvoří muslimové, se Airbnb zavázalo ubytovat ty, které tento zákaz zasáhl. Airbnb kromě toho v průběhu čtyř let přispěje 4 miliony USD Mezinárodnímu záchrannému výboru (IRC) na podporu ubytování osob, které se musely vystěhovat.

Červen

Airbnb oficiálně spustilo Vstřícné domovy

Při příležitosti Světového dne uprchlíků Airbnb oznámilo, že prostřednictvím programu Vstřícné domovy zdvojnásobí své úsilí o zajištění bydlení pro ty, kteří to potřebují. Program umožnil hostitelské komunitě nabídnout domovy zdarma lidem postiženým katastrofami nebo prchajícím před konfliktem ve své zemi.

Srpen až září

Naše komunita doposud pomohla více než 20 000 lidí

Komunita Vstřícných domovů reagovala na čtyři katastrofy současně. Během hurikánu Harvey se hostitelská komunita semknula více než kdy dřív. Za pouhý měsíc pomohli hostitelé více než 2000 lidem ze 3 různých států, kteří museli být evakuováni. Současně hostitelé otevřeli své domovy lidem postiženým hurikánem Irma, hurikánem Maria a zemětřesením v Mexiku.

2018
Září

Airbnb oznamuje iniciativu pro léčebné pobyty

Na Bidenově summitu o rakovině oznámilo Airbnb spuštění iniciativy léčebných pobytů ve spolupráci s organizacemi Hospitality Homes, Fisher House a Make-A-Wish. Jejím prostřednictvím může komunita Vstřícných domovů poskytnout bezplatné ubytování lidem cestujícím na dlouhé vzdálenosti za účelem lékařské péče.

Listopad

Hostitelé reagují na dva různé požáry v Kalifornii

Po vypuknutí požárů Camp a Woolsey v Kalifornii otevřelo své dveře více než 2500 hostitelů a ubytování si našlo přes 2300 lidí.

2019
Květen

Airbnb spouští platformu, prostřednictvím které mohou hostitelé přispět na podporu Vstřícných domovů

Hostitelé chtěli více způsobů, jak se zapojit do programu Vstřícné domovy. V reakci na jejich přání spustilo Airbnb dárcovskou platformu, pomocí které mohou darovat určité procento svých výdělků neziskovým partnerům Vstřícných domovů. Tyto příspěvky použijeme na financování pobytů pro ty, kteří je opravdu potřebují.

2020
Leden

Hostitelé nabídli přístřeší více než 1000 lidem zasaženým australskými požáry v Novém Jižním Walesu a Victorii. Jedná se o dosud největší mezinárodní podporu v rámci programu Vstřícné domovy.

Březen

Komunita hostitelů reaguje na pandemii COVID-19

Airbnb představuje nový způsob, jak mohou hostitelé poskytnout ubytování zdravotníkům a záchranářům v první linii boje proti pandemii.

Duben

Airbnb rozšiřuje svou dárcovskou platformu. Přispět neziskovým organizacím, které pomáhají hledat ubytování pro pracovníky v první linii, může nyní každý.

Prosinec

Airbnb oznamuje spuštění Airbnb.org

Airbnb spouští Airbnb.org a oslavuje veškeré dobré skutky, které naši hostitelé a partneři vykonali prostřednictvím programu Vstřícné domovy. Airbnb.org se jako nezávislá nezisková organizace zaměří na to, aby lidem pomohla sdílet ubytování a zdroje v době krize.

Seznam se s naší radou.

Jennifer Bond

„Airbnb dokazuje, jakou sílu může mít propojování lidí a pomáhání cizincům. Airbnb.org si klade za cíl využít tohoto úspěchu pro zlepšení životní úrovně lidí a transformaci našeho světa. Je mi ctí být součástí této vize.“

Joe Gebbia

„Vše začalo zprávou od jedné naší hostitelky, jejíž nápad postupně přerostl v hnutí 100 000 dobrodinců, kteří otevřeli své domovy ostatním členům komunity. Je to opravdu inspirativní. Podobné iniciativy jsou v těchto obtížných časech důležitější než kdy dřív.“

Sharyanne McSwain

„Bydlení je jednou z nejzákladnějších lidských potřeb a tímto programem poskytuje tým Airbnb.org ubytování v době největší nouze.“

Melissa Thomas-Hunt

„Zajišťování bydlení pro lidi v naléhavých situacích je pro mě vrcholem humánnosti a soucitu. Mám obrovskou radost, že mohu být součástí tohoto důležitého úsilí, které pozitivně ovlivňuje životy nespočtu lidí.“

Jocelyn Wyatt

„Bylo pro mě úžasné, že jsem se mohla stát členkou správní rady Airbnb.org. Věřím totiž, že společnými silami dokážeme obstarat ubytování a potřebné zdroje lidem v nouzi.“

Jak pracujeme.

Partnerství s neziskovými organizacemi

Airbnb.org poskytuje granty neziskovým organizacím, které pomáhají lidem v době krize najít dočasné ubytování, zdroje a specializovanou podporu. Poskytujeme také přístup k bezplatnému a zlevněnému ubytování, které nabízí hostitelská komunita Airbnb.

Investujeme do nestrannosti

Jsme přesvědčeni, že bychom měli naši sílu a zdroje využívat k tomu, abychom přispěli ke spravedlivějšímu světu. Airbnb.org investuje do organizací, které využívají strategie a programy, jež jsou v souladu s naším závazkem podporovat rovnost v komunitách.

Dopad naší pomoci

Cílem je zmapovat, jaký dopad má náš dárcovský program na zlepšení psychosociální pohody, zmírnění finanční zátěže a posílení komunity a pocitu sounáležitosti mezi hosty.

Spolupráce a granty

Airbnb.org momentálně nepřijímá žádosti o financování. Informace o nadcházejícím grantovém cyklu pro rok 2021 sdělíme přímo oprávněným neziskovým organizacím.

Naše spolupráce s Airbnb, Inc.

Airbnb.org je nezávislá a veřejně podporovaná nezisková organizace podle paragrafu 501(c)(3). Airbnb.org bezplatně využívá technologie, služby a další zdroje společnosti Airbnb, Inc. k plnění svého charitativního účelu. Airbnb.org je samostatný a nezávislý subjekt od Airbnb, Inc. Airbnb, Inc. neúčtuje servisní poplatky za pobyty podporované Airbnb.org na své platformě.

Program Vstřícné domovy byl vytvořen Airbnb a pomáhá lidem v nouzi najít dočasné ubytování. Při jeho vzniku jsme se nechali inspirovat štědrostí hostitelů Airbnb. Program Vstřícné domovy se v současné době přesouvá na Airbnb.org, které bude stavět na základech programu a v souladu s charitativními účely Airbnb.org bude pokračovat v jeho misi.