Pomoz ubytovat lidi, kteří přežili zemětřesení
Můžeš podpořit záchranáře a přeživší zemětřesení v Turecku a Sýrii.
Daruj dnes

Otevíráme domovy v době krize

S pomocí naší komunity nabízíme ubytování lidem v naléhavých situacích, ať už jde o přírodní katastrofy nebo rozsáhlé konflikty.

Od roku 2012 si našlo v době krize ubytování přes 250 000 lidí

Hostitelé Airbnb po celém světě nabízejí podporu, když ji lidé potřebují nejvíce. Poznej lidi, díky kterým je to možné.

Díky naší globální komunitě hostitelů, dárců a partnerských organizací dokázalo Airbnb.org propojit s dočasným bydlením přes 140 000 lidí.

Jak se Carmen a její komunita semkli po hurikánu Maria.

Umožňujeme komunitám se spojit, když udeří katastrofy. Prostřednictvím programů Airbnb.org mohou lidé zdarma nabídnout ubytování sousedům, kteří museli opustit své domovy.

Airbnb.org pomohlo najít ubytování pro 100 000 lidí prchajících před válkou.

Když komunitu zasáhne velká katastrofa, může trvat roky, než se z ní plně zotaví. Airbnb.org pomáhá financovat pobyty humanitárních pracovníků, kteří odvádí životně důležitou práci na obnově komunit.

Budování světa založeného na sounáležitosti

Airbnb.org představuje svět, ve kterém se pro každého najde v době krize přívětivé ubytování. Aby se tato vize stala skutečností pro všechny, Airbnb.org vytvořilo soubor závazků týkajících se různorodosti, rovnosti, začlenění a bezbariérovosti.

Pomáháme ostatním neziskovým organizacím, aby jejich práce měla smysl.

Poznej partnery, kteří pomáhali formovat Airbnb.org.
IMC nabízí pohotovostní lékařské a související služby osobám postiženým katastrofami po celém světě a pořádá školení, při kterých lidem ukazuje, jak se postavit na vlastní nohy.
Organizace IRC reaguje na nejhorší humanitární krize na světě. Zaměřuje se na pomoc lidem, jejichž životy a živobytí byly zasaženy konfliktem nebo katastrofou, a pomáhá jim přežít, zotavit se a znovu získat kontrolu nad svou budoucností.
HIAS je židovská nezisková organizace operující po celém světě, která poskytuje ochranu a pomoc uprchlíkům, žadatelům o azyl a skupinám obyvatelstva, jež musely nedobrovolně opustit své domovy.
Build Change je organizace zabývající se předcházením katastrofám a obnovou po nich, která společně s místními komunitami navrhuje řešení pro odolná bydlení.
CORE se zabývá připraveností na katastrofy, reakcí na ně a obnovou komunit, které byly zasaženy krizí nebo které jsou zranitelné.
IFRC je největší humanitární síť na světě, která zahrnuje 192 národních organizací Červeného kříže a Červeného půlměsíce pracujících na záchraně životů a podpoře důstojnosti na celém světě.