Odezva v době krize
  • Povodně v Rio Grande do Sul

    I ty můžeš přidat ruku k dílu. Zaregistruj se jako hostitel v Rio Grande do Sul a Santa Catarina.

Posláním Airbnb.org je odkrývat potenciál sdíleného ubytování, zdrojů a podpory v době nouze.

Od našeho založení v roce 2020 jsme poskytli přes 1,4 milionu nocí bezplatných nouzových pobytů pro více než 220 000 lidí.

Poznej naši komunitu

Hostitelé a hosté Airbnb.org jsou srdcem našeho poslání.

Díky naší globální komunitě hostitelů, dárců a partnerských organizací dokázalo Airbnb.org propojit s dočasným bydlením přes 140 000 lidí.

Jak se Carmen a její komunita semkli po hurikánu Maria.

Umožňujeme komunitám se spojit, když udeří katastrofy. Prostřednictvím programů Airbnb.org mohou lidé zdarma nabídnout ubytování sousedům, kteří museli opustit své domovy.

Airbnb.org pomohlo najít ubytování pro 135 000 lidí prchajících před válkou.

Když komunitu zasáhne velká katastrofa, může trvat roky, než se z ní plně zotaví. Airbnb.org pomáhá financovat pobyty humanitárních pracovníků, kteří odvádí životně důležitou práci na obnově komunit.

Budování světa založeného na sounáležitosti

Airbnb.org představuje svět, ve kterém se pro každého najde v době krize přívětivé ubytování. Aby se tato vize stala skutečností pro všechny, Airbnb.org vytvořilo soubor závazků týkajících se různorodosti, rovnosti, začlenění a bezbariérovosti.

Pomáháme ostatním neziskovým organizacím, aby jejich práce měla smysl.

Poznej partnery, kteří pomáhali formovat Airbnb.org.
Organizace IRC reaguje na nejhorší humanitární krize na světě. Zaměřuje se na pomoc lidem, jejichž životy a živobytí byly zasaženy konfliktem nebo katastrofou, a pomáhá jim přežít, zotavit se a znovu získat kontrolu nad svou budoucností.
Build Change je organizace zabývající se předcházením katastrofám a obnovou po nich, která společně s místními komunitami navrhuje řešení pro odolná bydlení.
HIAS je židovská nezisková organizace operující po celém světě, která poskytuje ochranu a pomoc uprchlíkům, žadatelům o azyl a skupinám obyvatelstva, jež musely nedobrovolně opustit své domovy.
Community Sponsorship Hub vytváří příležitosti pro přivítání uprchlíků a dalších vysídlených osob v komunitách po celých Spojených státech.