Otevíráme domovy v době krize

S pomocí naší komunity nabízíme ubytování lidem v naléhavých situacích, ať už jde o přírodní katastrofy nebo COVID-19.

Od roku 2012 našlo ubytování v době krize 75 000 lidí.

Hostitelé Airbnb po celém světě nabízejí podporu, když ji lidé potřebují nejvíce. Poznej lidi, díky kterým je to možné.

Pohodlné ubytování je po katastrofě rozhodující. Naše programy umožňují lidem spojit se s komunitou a najít útočiště během těžkého období.

Umožňujeme komunitám se spojit, když udeří katastrofy. Prostřednictvím programů Airbnb.org mohou lidé zdarma nabídnout ubytování sousedům, kteří museli opustit své domovy.

Když se uprchlíci a žadatelé o azyl stěhují do nové země, čelí mnoha výzvám. Díky bezplatnému dočasnému ubytování mohou své nové životy odstartovat s větším klidem.

Během pandemie zdravotníci často potřebovali být blíž práci nebo v bezpečné vzdálenosti od svých rodin. Hostitelé Airbnb z celého světa jim nabídli ubytování.

Když komunitu zasáhne velká katastrofa, může trvat roky, než se z ní plně zotaví. Airbnb.org pomáhá financovat pobyty humanitárních pracovníků, kteří odvádí životně důležitou práci na obnově komunit.

Vytváření světa založeného na sounáležitosti: K čemu se zavázalo Airbnb.org

Na základě 8letého učení a zkušeností jsme vytvořili řadu závazků vůči rozmanitosti, spravedlnosti a začlenění, které vám chceme dnes představit.

Pomáháme ostatním neziskovým organizacím, aby jejich práce měla smysl.

Poznej partnery, kteří pomáhali formovat Airbnb.org.
IMC nabízí pohotovostní lékařské a související služby osobám postiženým katastrofami po celém světě a pořádá školení, při kterých lidem ukazuje, jak se postavit na vlastní nohy.
Organizace IRC reaguje na nejhorší humanitární krize na světě. Zaměřuje se na pomoc lidem, jejichž životy a živobytí byly zasaženy konfliktem nebo katastrofou, a pomáhá jim přežít, zotavit se a znovu získat kontrolu nad svou budoucností.
HIAS je židovská nezisková organizace operující po celém světě, která poskytuje ochranu a pomoc uprchlíkům, žadatelům o azyl a skupinám obyvatelstva, jež musely nedobrovolně opustit své domovy.
Build Change je organizace zabývající se předcházením katastrofám a obnovou po nich, která společně s místními komunitami navrhuje řešení pro odolná bydlení.
CORE se zabývá připraveností na katastrofy, reakcí na ně a obnovou komunit, které byly zasaženy krizí nebo které jsou zranitelné.
IFRC je největší humanitární síť na světě, která zahrnuje 192 národních organizací Červeného kříže a Červeného půlměsíce pracujících na záchraně životů a podpoře důstojnosti na celém světě.
Logo Airbnb.org
Logo Mercy Corps

Společnými silami můžeme pracovat na obnově.

V srpnu 2018 otřásla indonéským ostrovem Lombok série zemětřesení. Na odstraňování následků sem byli nasazeni záchranáři z Mercy Corps, na které tady čekala místní komunita a pohodlné ubytování.